• ดาวน์โหลด
  • เกมไกด์
  • แจ้งปัญหา
วิธีโหลด Bit Torrent ง่ายนิดเดียว | FFT Play Online

 


Download Full Client (Setup file .exe)

ลิงค์ตรง เหมาะสำหรับร้านอินเตอร์เน็ต และเน็ตความเร็วสูง (เลือกเพียงช่องทางใด ช่องทางหนึ่ง)

ช่องทางที่ 1 .zip ช่องทางที่ 2 .rar
image image
ช่องทางที่ 3 .zip  
image  

Download Client (Setup file .torrent)

ลิงค์ดาวน์โหลดไฟล์เกมโดยใช้โปรแกรมบิททอเรนท์

image  

 


ความต้องการของระบบ

กรุณาตรวจสอบก่อนที่คุณจะดาวน์โหลด!

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสำหรับการแนะนำการเล่นเกม Fantasy Frontier ก่อนเป็นอันดับแรก
ถ้าระบบต่ำกว่าความต้องการขั้นต่ำ เกมจะไม่ทำงานหรืออาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง
 

# ความต้องการขั้นต่ำ แนะนำ
OS Windows XP Sp3 / Vista / Win7 / Win8 Windows XP Sp3 / Vista / Win7 / Win8
CPU Intel Pentium 4 2.8 GHz +
AMD K8 2600 +
Intel Core2Duo 2.66 GHz +
AMD Athlon 64 X2 6000 +
RAM 1.5GB + 4GB +
HDD 6GB + 6GB +
Graphic Card NVIDIA GeForce 660 +
ATI Radeon X1600 +
NVIDIA GeForce 9500 +
ATI Radeon HD 2600 +
Direct X DirectX 9.0c DirectX 9.0c
Download